logotype

Vakantie en vrije dagen

maandag 1 oktober 2018: facultatieve verlofdag

woensdag 21 november 2018: pedagogische studiedag

vrijdag 7 december 2018: facultatieve verlofdag

van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018: herfstvakantie

van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019: kerstvakantie

woensdag 27 februari 2019: pedagogische studiedag

van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2018: krokusvakantie

van maandag 8 april 2018 tot en met zondag 21 april 2019: paasvakantie

maandag 22 april 2019: Paasmaandag

woensdag 1 mei 2019: Dag van de arbeid

donderdag 30 mei 2019: O.-L.-H.-Hemelvaart

vrijdag 31 mei 2019: brugdag

maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag

woensdag 19 juni 2019: pedagogische studiedag

van maandag 1 juli 2019 tot en met zondag 1 september 2019: zomervakantie