logotype

 

Ieder kind is van harte welkom in onze school.
We dromen van een school
...waar we respectvol omgaan met elkaar,
...waar iedereen zichzelf kan zijn,
...waar we oog en oor hebben voor de noden van elk kind,
...waarin niet "ik", maar "wij" centraal staat,
kortom, een school met een hart voor iedereen.
In zo'n omgeving willen we kinderen, elk met hun eigen capaciteiten, begeleiden en kansen bieden zich te ontplooien.
We hopen dat je je hier vlug thuisvoelt en deel uitmaakt van onze "grote" familie.