logotype

Inschrijvingen

Iedereen, ongeacht  afkomst, geloof, mogelijkheden … is welkom op onze school.  Indien uw kind in onze school wordt ingeschreven, moet u zich wel akkoord verklaren met ons christelijk opvoedingsproject en schoolreglement. Uw kind moet ook aan alle activiteiten door de school of klas georganiseerd deelnemen. Het is wenselijk bij de inschrijving een gesprek te hebben met de directie om specifieke noden toe te lichten. Bij inschrijving dient u een officieel document voor te leggen dat de identiteit van het kind bevestigt.

Gelieve voor inschrijvingen gebruik te maken van het contactformulier of via het nummer 03/777.82.82. Er zal dan zo snel mogelijk een afspraak worden gemaakt.

Voorrangsperiodes voor inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019

Welke kinderen kunnen worden ingeschreven?
- Kinderen geboren in 2016, die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 2 september 2018
- Oudere kinderen, die nu nog op een andere school zitten maar waarvan de ouders volgend schooljaar voor onze school kiezen.
Alle kleuter-, lagere en basisscholen binnen het werkingsgebied
van het LOP Sint-Niklaas Basisonderwijs hanteren dezelfde inschrijvingsperiodes.

1ste periode: van 01-12-2017 tot en met 31-01-2018
(voorrangsperiode kinderen van personeelsleden en broertjes/zusjes)
Kinderen die al een broertje of zusje hebben op onze school kunnen ingeschreven worden. Kinderen van personeelsleden kunnen ingeschreven worden. Kinderen die geen broertje of zusje hebben op onze school of waarvan de ouders niet op onze school werken, kunnen niet inschrijven.

Zij moeten wachten.

2de periode: van 01-03-2018 tot en met 30-03-2018
(aanmeldingsperiode kinderen geboren in 2015 of 2016 en leerlingen voor het 1ste leerjaar die nog niet in onze kleuterschool zitten)
Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer. Surf daarvoor naar http://sint-niklaas.aanmelden.in
Kinderen uit de 3de kleuterklas die reeds op onze school zitten, zijn automatisch ingeschreven in het 1ste leerjaar van onze school.

3de periode: vanaf 23-04-2018 tot en met 18-05-2018
(inschrijven toegewezen kinderen en overige geboortejaren/leerjaren)
Gelieve voor inschrijvingen gebruik te maken van het contactformulier of via het nummer 03/777.82.82. Er zal dan zo snel mogelijk een afspraak worden gemaakt.

4de periode: vanaf 28-05-2018
(iedereen die dan nog geen plaats heeft in een school)
Gelieve voor inschrijvingen gebruik te maken van het contactformulier of via het nummer 03/777.82.82. Er zal dan zo snel mogelijk een afspraak worden gemaakt.

Klik hier voor de inschrijvingsbrochure LOP