logotype

Enkele afspraken

Afwezigheden

Kinderen van de lagere school hebben "leerplicht".  Elke afwezigheid moet gewettigd worden. Gezien de uitgebreide regelgeving zou het ons te ver leiden dit hier grondig toe te lichten.  Bij het begin van het schooljaar wordt u een duidelijk overzicht bezorgd.  U kan steeds bij de directie terecht voor meer informatie hieromtrent. Wanneer uw kind niet aanwezig kan zijn, stellen we het op prijs dat u ons hierover zo spoedig mogelijk informeert. 

Snoepen

Er wordt op school niet gesnoept. Het eten van een boterham, een koek of een stukje fruit tijdens de speeltijden is altijd toegelaten.
In de klas wordt er kraantjeswater gedronken. Elke leerling heeft een eigen drinkbus met het logo van de school.
Tijdens het speelkwartier kunnen de leerlingen op de speelplaats gebruik maken van verschillende drankfonteintjes.

Verjaardag

In iedere klas wordt bijzondere aandacht besteed aan een jarig kind. Alle verjaardagen worden gevierd met een lied, een dansje, een wens, een kroon ...
Er wordt niet getrakteerd door de kinderen.

Verlaten van de school

Er is een SCHRIFTELIJKE toelating nodig, getekend door één van de ouders, opdat hun kind de school tijdens de schooluren en de middag- of studiepauze mag verlaten.
Onze verantwoordelijkheid is te groot om risico's te nemen tijdens de periode dat de kinderen aan ons zijn toevertrouwd.
Bij het verlaten van de school zonder reden en toelating hoort wel een sanctie.

Ziekte en medicatie

Een kind dat ziek is blijft best thuis. Wanneer een kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en hen gevraagd worden het kind op te halen.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.