logotype

Aanwezigheid

Kinderen van de lagere school hebben "leerplicht". Elke afwezigheid moet gewettigd worden. Gezien de uitgebreide regelgeving zou het ons te ver leiden dit hier grondig toe te lichten. Bij het begin van het schooljaar wordt u een duidelijk overzicht bezorgd. U kan steeds bij de directie terecht voor meer informatie hieromtrent. Wanneer uw kind niet aanwezig kan zijn, stellen we het op prijs dat u ons hierover zo spoedig mogelijk informeert. 

aanwezigheid2