logotype

Zorg

We willen als school zorgzaam omgaan met onze leerlingen en investeren heel wat uren in de opbouw van een evenwichtig zorgbeleid. Het hele team, ondersteund door het zorgteam, wil op deze manier werken aan de gelijke onderwijskansen van onze leerlingen. We kiezen voor één zorgleerkracht per leerjaar.


De coördinatie van het zorgbeleid gebeurt door de zorgcoördinator.


Omdat elk kind verschillend is, heeft het ook het recht om verschillend behandeld te worden.

zorg

Leerkracht en zorgleerkracht delen de zorg om kinderen en creëren zo extra kansen voor ieder van hen.
We zien elk kind als een rijk individu, met talenten en noden. Als school gaan we het engagement aan om extra zorg te besteden aan “al onze leerlingen”.
Dit betekent dat wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal-emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid. De uitdaging is om iedereen zoveel mogelijk aan te spreken op zijn mogelijkheden en de nodige kansen te bieden deze te herkennen, benoemen, verruimen, verdiepen en verder te ontwikkelen.
Onder zorg verstaan we de pogingen om het basisonderwijs zo in te richten dat meer en meer kinderen overeenkomstig hun individuele mogelijkheden en talenten, gevormd en onderwezen worden en zich ten volle kunnen ontwikkelen.
Dit kan o.a. door:
o preventief of remediërend te werken
o redelijke aanpassingen in te voeren
o het werken in (klasoverschrijdende) niveaugroepen voor bepaalde vakken of vakonderdelen
o het ter beschikking stellen van hulpmiddelen om bv. de concentratie te verhogen
o persoonlijke trajecten uit te werken
o het aanbieden van uitbreidings- en verdiepingsopdrachten
o het stimuleren (zelfs verplichten) van zelfstandig werk
o ...

 

Klik hier voor de volledige zorgvisie