logotype

Kinderraad

De kinderraad wordt elk nieuw schooljaar samengesteld door leerlingen die zich geroepen voelen om hun klasje te vertegenwoordigen en om hun stem te laten gelden. Elk begin van het nieuwe schooljaar gaan we dus op zoek naar die ene kandidaat per klas. Samen met de directie en twee leerkrachten komt de kinderraad op geregelde tijdstippen samen om mee te denken over en te werken aan ons schoolbeleid.

In principe kan elke leerling op school zich kandidaat stellen. Je mag echter maximum twee schooljaren lid zijn van deze kinderraad (al dan niet opeenvolgend).

Wie beschikt over een dosis zelfvertrouwen, wie goed kan luisteren naar anderen, wie vlot kan vertellen, wie kritisch durft te denken, wie graag wil samenwerken met de anderen en wie echt 'DE STEM' van de klas wil zijn moet zeker niet twijfelen om zich kandidaat te stellen.

Onze leerlingen verdienen het evengoed om een inbreng in ons schoolbeleid te hebben. Hun stem is goud waard.

Kinderraad 2020 - 2021