logotype

Verkeer

Onze school werkt al enkele jaren samen met VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, bewust en respectvol in het dagdagelijkse verkeer bewegen en nemen daarom met heel de school deel aan heel wat activiteiten.

Omdat onze school aan al deze VSV-initiatieven deelneemt, verdienden we reeds heel wat medailles:

 

   
 Schooljaar 2016-2017  Schooljaar 2017-2018
   
 Schooljaar 2018-2019  Schooljaar 2019-2020
   
 Schooljaar 2020-2021  Schooljaar 2021-2022
   
 Schooljaar 2022-2023
  Zichtbaar en veilig naar school (met de hele school)
“Helm Op, Fluo Top” is een gratis verkeersproject waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen van een fietshelm en fluokledij op een leuke en eenvoudige manier aanmoedigen. 
 

Voetgangersbrevet zilver (1ste leerjaar)
De leerlingen leren:
- waar ze moeten stappen als er geen voetpad is;
- oversteken op een zebrapad;
- langs een hindernis stappen die het voetpad deels verspert;
- oversteken op een veilige plaats (als er geen zebrapad is).
Als de leerlingen deze vaardigheden onder de knie hebben, doen ze een eindtest onder nauw toezicht van een volwassene in het echte verkeer en krijgen ze hun voetgangersbrevet zilver.

 

  Fietsbrevet brons (2de leerjaar)
Er wordt op de stuurvaardigheid van de leerlingen geoefend. Daarna leggen ze op de speelplaats een fietsparcours af. Als ze volgende vaardigheden onder de knie hebben, verdienen ze hun fietsbrevet brons:
- met de fiets aan de hand stappen;
- opstappen en vertrekken;
- rechtdoor rijden;
- traag rijden en evenwicht behouden;
- slalommen;
- stoppen en afstappen.
  Het grote voetgangersexamen (4de leerjaar)
De vierdeklassers oefenen op het zelfstandig en veilig in het verkeer te stappen. Daarna wordt de 5 vaardigheden getest:
- rond een hindernis stappen die het voetpad helemaal versperd;
- oversteken op een zebrapad;
- oversteken op de veiligste plaats;
- oversteken op een T-kruispunt zonder zebrapad;
- oversteken tussen geparkeerde auto’s.
Als ze hiervoor geslaagd zijn, verdienen ze hun voetgangersbrevet goud.
  Fietsbrevet zilver (5de leerjaar)
De leerlingen oefenen hun stuurvaardigheid verder in. Daarna leggen ze op de speelplaats een fietsparcours af. Als ze volgende vaardigheden onder de knie hebben, verdienen ze hun fietsbrevet zilver:
- omkijken over de linkerschouder;
- slalommen op korte afstand;
- arm uitsteken;
- over een oneffen terrein rijden;
- rekening houden met anderen ;
- onvoorzien remmen.
  De Grote Verkeerstoets (5de leerjaar)
De leerkrachten bereiden de leerlingen in de verkeerslessen voor om deze test tot een goed einde te brengen. Het is een onlinetest die bij alle leerlingen van het vijfde leerjaar wordt afgenomen.
  Het Grote Fietsexamen (6de leerjaar)
De zesdeklassers oefenen het zelfstandig en veilig fietsen in het verkeer verder in. Het is ook heel belangrijk dat de leerlingen dit samen met hun ouders geregeld herhalen. Als ze slagen voor de volgende vijf vaardigheden, verdienen ze een gouden fietsbrevet:
- rechts op de rijbaan fietsen;
- rechts afslaan;
- links afslaan (zonder voorsorteren);
- langs een hindernis fietsen;
- voorrang verlenen.

Wij kunnen bij vele van deze activiteiten rekenen op enkele bereidwillige verkeersouders.
Ben je ook geïnteresseerd om verkeersouder te worden of een handje toe te steken bij een van deze activiteiten, dan neem je best contact op met de ouderraad.
Jaarlijks gaan enkele verkeersouders en/of een leerkracht naar de ‘Dag Verkeer Op School’ die VSV organiseert.